Diễn Đàn: Thế Giới Lập Trình Viên

Phụ Mục: Thế Giới Lập Trình Viên

Chủ đề
 
Bài mới
 1. Những ngôn ngữ cơ bản mà bạn cần phải nắm nếu muốn thành 1 lập trình viên

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 4
  • Bài gởi: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
 2. Đây là các ngôn ngữ mạnh và thông dụng nhất hiện nay !

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 5
  • Bài gởi: 5
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
 3. Nơi thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc làm Web, thiết kế forum...

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 9
  • Bài gởi: 9
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
 4. Kiến thức cơ bản và nâng cao về CSDL

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 4
  • Bài gởi: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  3. XML

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
 5. Thủ thuật, kinh nghiệm, tập hợp các soft mã hóa và giải mã code của bạn cũng như các bài viết về thuật toán và thuật giải !

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 1
  • Bài gởi: 1
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
 6. Trung tâm giới thiệu & share host + domain cho webmaster.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 4
  • Bài gởi: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
 7. Nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như các công xây dựng, phát triển web của các webmaster

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 8
  • Bài gởi: 9
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
 8. Chuyên đề về Hacking -bảomật, Chỉ để tham khảo & Học tập. Ko Phá hoại, Gây rối .

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 4
  • Bài gởi: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
 
 
 
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com