Vào diễn đàn click vào dòng đăng ký Như hình vẽ


xuất hiện như hình sauClick vào ghi danh hoàn tất ! như vậy bạn cần check mail của bạn để kích hoạt tài khoản ! Hiện tại diễn đàn chưa bắt kích hoạt mail nên đến bước này bạn có thể đăng nhập và tham gia diễn đàn !