Để đăng bài ta làm như hình vẽ
Để trả lời bài viết ta làm như hình sau


trường hợp chưa đăng nhập thì ta đăng nhập vào diễn đàn ! nếu chưa có tài khoản ta làm như sau