Đăng nhập vào diễn đàn làm như hình vẽ


Nó hiện ra như hình sauĐể đổi avata ta click vào đổi avatar ta được như hình sauĐể đổi chữ ký ta click vào sữa chữ ký ta được như hình sau :

Như vậy là các bạn có thể có 1 avatar và 1 chữ ký như ý muốn !!!

Chúc các bạn có những thông tin bổ ích trên diễn đàn

Admin !!!