Hỏi: BQT có thể giúp tôi thay đổi nickname?
Trả lời: Nickname đã tham gia đăng bài trên diễn đàn thì không được sửa đổi để đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy.Thay mặt ban quản trị
Admin !