Hỏi: BQT có thể giúp tôi xoá một bài viết hay một topic?
Trả lời: BQT sẽ không xóa đề tài bài của thành viên để đảm bảo sự minh bạch (BQT chỉ xoá khi thấy nội dung vi phạm quy định của diễn đàn, hoặc nội dung đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống thành viên). Trong một số trường hợp đề tài đã quá cũ mà không có ai trả lời thì hệ thống có thể tự động xoá bớt để giảm tải cho máy chủ.