Hỏi: Topic của tôi bị trôi nhanh và xa quá. Làm thế nào để tôi UP topic lên được?
Trả lời: Nếu bạn chỉ muốn up bài để topic luôn nổi lên trên thì diễn đàn này không phù hợp với bạn. Nhưng, nếu bài viết của bạn thật sự ý nghĩa thì các mem sẻ trao đổi nhiều hơn sẻ đưa topic của bạn lên đầu !!!


Thay mặt ban quản trị
ADMIN!!!!