Bạn hãy vào google.com.vn tìm từ khóa: thu mua laptop cu gia cao, kết quả hiện ra tìm link bài viết có số điện thoại 0918299907 Cường, nhớ nhấp vào link này, nhìn trên baner trên cùng có MSDT (Mã số đăng tin): điền vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký