Bạn có thể đưa ra thắc mắc trên vì có thể bạn thấy những trường hợp vi phạm quy định mà thấy vẫn tiếp tục mà BQT không xử lý hay nhắc nhở.

Nguyên nhân là có quá nhiều thành viên trên diễn đàn, và cũng có rất nhiều người chưa biết về quy định, hoặc muốn có lợi thế nhanh hơn so với người khác nên vi phạm quy định nhằm có lợi riêng cho mình.

BQT không muốn có những vi phạm quy định như vậy.

Nhưng trong quá trình làm việc của BQT có thể bỏ sót. Do vậy để đảm bảo công bằng và lợi ích cho mình và người khác bạn nên thông báo cho BQT về những trường hợp vi phạm bằng cách:

1. Click vào biểu tượng

2. Gửi thông báo cho BQT trong mục Góp ý cho khuthuongmai.net

3. Gửi tin nhắn cho các mod có các nick support, support2, support3, support4, support5, support6, support7 hoặc click vào biểu tượng tam giác có dấu chấm than .. ở cuối mỗi bài viết vi phạm.


Khi thông báo bạn nên ghi rõ nick vi phạm, đường link đến topic hoặc đường link đến bài viết vi phạm.


Thay mặt ban quản trị

Admin !!!